Partners

Kick krijgt voor haar activiteiten, en vooral voor de uitvoeringen veel noodzakelijke hulp. Er worden subsidies gegeven om kosten te dekken, en ook sponsoren dragen bij. Tenslotte kennen we diverse samenwerkingen. In 2020 zijn dat: 

Musicalgroep Kick is een plek waar jongeren gezien én gehoord worden en waar zij op eigen wijze werken aan de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en talenten. Om jongeren deze plek te kunnen blijven bieden is het belangrijk het bestaansrecht van Kick te waarborgen. Daar hebben wij ook uw hulp als sponsor bij nodig.

Sponsor mogelijkheden

  • U doneert € 100,00 en ontvangt twee gratis toegangskaarten voor de eerstkomende voorstelling. U bent tevens verzekerd van een plek op de eerste of tweede rij. Daarnaast vermelden wij uw naam op de website en in het programmaboekje. Interesse? U kunt zich aanmelden bij
  • U stelt een arrangement voor de verloting beschikbaar en ontvangt twee gratis toegangskaarten voor de eerstkomende voorstellin. U bent tevens verzekerd van een plek op de eerste of tweede rij. Daarnaast vermelden wij uw naam op de website en in het programmaboekje. Interesse? U kunt zich aanmelden bij rschaub@home.nl
  • Uiteraard staat het u vrij, graag zelfs, geheel belangeloos te doneren. Uw gift kunt u overmaken op NL78RABO0122159578, ten name van Stichting Musicalgroep Kick, onder vermelding van ‘donatie Kick’.

Partners

door | mrt 10, 2016

 Kick ontvangt voor de uitvoering van Jehanne subsidies van:  

Ook sponsor worden van Kick?

8 + 15 =